seminář označené štítkem "seminář"

Liga pořádá diskusní seminář k ratifikaci Římského statutu Mezinárodního tretsního soudu

1. října 2007

V prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se ve čtvrtek 4. října uskuteční diskusní seminář k ratifikaci Římského statutu Mezinárodního trestního soudu. Se zástupci všech parlamentních stran budou diskutovat členové Mezinárodního výboru

Posilujeme spolupráci a odbornost ochránců dětských práv- semináře pro sociální pracovníky a pracovnice

28. dubna 2004

Centrum pro právní ochranu dětí- LLP připravilo za finanční podpory OSF semináře pro sociální pracovníky a pracovnice ze státních institucí i nevládních organizací, kteří vystupují jako opatrovníci dětí v soudních a jiných řízeních.