týrání dětí označené štítkem "týrání dětí"

Výbor pro práva dítěte vyslechl připomínky nevládních organizací

15. listopadu 2002

Zástupci nevládní organizace Ligy lidských práv odpovídali v Ženevě na otázky členů Výboru pro práva dítěte OSN týkající se dodržování práv dětí v České republice. Závěrečná doporučení vládě ČR vydá Výbor na konci ledna 2003.