ústav označené štítkem "ústav"

Organizace se spojily a vytvořily Koalici Děti patří do rodiny

10. března 2004

Dvanáct organizací působících na poli péče o dítě a rodinu se rozhodlo spojit své síly při snaze o dosažení společných cílů. Koalice vystupující pod názvem Koalice “Děti patří do rodiny“ je dobrovolným účelovým seskupením organizací, jehož cílem je změna a rozvoj systému péče o dítě a rodinu v České republice. Konkrétní cíle koalice jsou formulovány v jejím programovém prohlášení.

Kamery a odposlechy v ústavech pro děti jsou v rozporu s Ústavou ČR

9. září 2003

Liga lidských práv podporuje Veřejného ochránce práv a Nejvyšší státní zastupitelství v názoru, že sledování dětí umístěných v dětských domovech a výchovných ústavech je v rozporu s Listinou základních práv a svobod a mezinárodními úmluvami o ochraně lidských práv.