výbor pro práva dítěte označené štítkem "výbor pro práva dítěte"

Česká republika dostala od Výboru pro práva dítěte přes 50 doporučení

22. června 2011

21. června vydal výbor pro práva dítěte OSN závěrečná doporučení, v nichž kritizuje Českou republiku za slabou ochranu práv dětí a urguje vládu, aby plnila doporučení uložená v minulosti. 18 expertů na dětská práva vytklo České republice zejména přetrvávající segregaci romských dětí a dětí s postižením ve školách, vysoký počet dětí v dětských domovech či absenci nezávislého orgánu, jenž by dohlížel na dodržování Úmluvy o právech dítěte. Závěrečná doporučení jsou výsledkem jednání, které proběhlo 31. května tohoto roku v Ženevě.

Výbor OSN pro práva dětí kritizoval naplňování dětských práv v České republice

3. února 2003

Dne 31.1.2003 zveřejnil Výbor pro práva dítěte OSN (dále jen Výbor) své závěry a doporučení ohledně dodržování Úmluvy o právech dítěte v ČR (dále jen Úmluva). Své stanovisko vydal Výbor po projednání II. periodické zprávy vlády ČR a na základě informací poskytnutých nevládními organizacemi včetně stínové zprávy Ligy lidských práv.

Výbor pro práva dítěte vyslechl připomínky nevládních organizací

15. listopadu 2002

Zástupci nevládní organizace Ligy lidských práv odpovídali v Ženevě na otázky členů Výboru pro práva dítěte OSN týkající se dodržování práv dětí v České republice. Závěrečná doporučení vládě ČR vydá Výbor na konci ledna 2003.