inkluzivní vzdělávání označené štítkem "inkluzivní vzdělávání"

Novelizace vyhlášek číslo 72 a 73

10. října 2011

Dne 1. září nabudou účinnosti novely 1 vyhlášky a. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních (dále jen „vyhláška a. 72“) a vyhlášky a. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných (dále jen „vyhláška a. 73“).

Nadace ocenila Ligu lidských práv z Brna

30. července 2011

Šestnáct tisíc eur a čestné uznání je odměnou za práci lidí z brněnské organizace Liga lidských práv. Ta je jedním z šestatřiceti sdružení, která ocenila nadace Erste za přínos sociální integraci.

Změny ve školství jsou už opravdu nevyhnutelné

12. prosince 2010

Diskusi laické i odborné veřejnosti vzbudily výsledky mezinárodního srovnání znalostí žáků (PISA), do něhož se zapojili patnáctiletí žáci z 65 zemí světa. Testy, které se zaměřují na znalosti matematiky, přírodních věd a čtenářskou gramotnost naši žáci absolvovali v minulých letech s úspěchem.

Postižené i geniální děti se učí v jedné třídě. Ve Férové škole

4. prosince 2010

Děti s handicapem, které se učí ve stejné třídě jako výjimečně nadané děti? Jde to. V takzvaných Férových školách. Na jižní Moravě je jich dokonce nejvíc v republice. Rodiče i učitelé si je pochvalují, vyžadují ale důkladnější přípravu.

Problém s Romy vyřeší jedině vzdělání

3. listopadu 2010

Nemají vzdělání a nejsou schopni uplatnit se na trhu práce. V takové situaci se nacházejí rodiče dnešních romských dětí, kteří navštěvovali zvláštní školu. Přes zjevnou nefunkčnost stávajícího systému a dlouhodobou kritiku mezinárodních organizací a soudů navštěvuje dnes už nikoli zvláštní ale speciální školy stále obrovské množství dětí, které do těchto škol nepatří.