Sběr etnických dat

Systémové opatření Ligy lidských práv č. 4 z roku 2007.

Základním problémem prokazování nepřímé diskriminace na základě etnické příslušnosti je absence oficiálních statistik. Liga vypracovala návrh, jak tato data sbírat při dodržování zásad ochrany citlivých údajů.

Download [PDF, 235.45 KB]