Základní vzdělávání romských dětí

Systémové doporučení Ligy lidských práv č. 2 z roku 2007.

Materiál popisuje jednotlivé aspekty současného stavu základního vzdělávání romských dětí a zároveň navrhuje jednotlivá řešení, jak dosáhnout rovného přístupu ke vzdělání pro všechny děti bez ohledu na barvu pleti.

Download [PDF, 181.48 KB]