Klíčové slovo: "pedagog"

  Vše k tématu

  Inkluzivní vzdělávání v pregraduální přípravě učitelů

  18.5.2016

  Publikace uvádí příklady existujících modelů inkluzivního vzdělávání na pedagogických fakultách a nabízí k aplikaci návrh obecné koncepce možného směřování pedagogických fakult v otázkách přípravy budoucích pedagogů, která více reaguje na aktuální potřeby pedagogického terénu.

  „Férová škola“ pro pedagogy

  31.1.2008

  Projekt „Férová škola“ pokračuje v první polovině února dalšími semináři určenými zejména výchovným poradcům, metodikům prevence, učitelům výchovy k občanství, ale také dalším zájemcům z řad pedagogické veřejnosti.

  Aktuality

  „Férová škola“ pro pedagogy

  31.1.2008

  Projekt „Férová škola“ pokračuje v první polovině února dalšími semináři určenými zejména výchovným poradcům, metodikům prevence, učitelům výchovy k občanství, ale také dalším zájemcům z řad pedagogické veřejnosti.

  Zobrazit další aktuality »

  Publikace

  Inkluzivní vzdělávání v pregraduální přípravě učitelů

  18.5.2016

  Publikace uvádí příklady existujících modelů inkluzivního vzdělávání na pedagogických fakultách a nabízí k aplikaci návrh obecné koncepce možného směřování pedagogických fakult v otázkách přípravy budoucích pedagogů, která více reaguje na aktuální potřeby pedagogického terénu.

  Zobrazit další publikace »