způsobilost označené štítkem "způsobilost"

Úspěšná transformace sociálních služeb závisí především na změně myšlení společnosti

6. března 2012

Cílem transformace sociálních služeb, která v současné době probíhá v České republice, není pouze zrušení ústavů sociální péče, ale především začlenění lidí s postižením do společnosti. To zahrnuje i možnost uplatnit se na pracovním trhu. Odborníci se minulý týden vrátili z Anglie, kde zjistili, že zásadním krokem pro efektivní proces přeměny této oblasti sociální péče není změna legislativy, ale myšlení […]

Omezování procesních práv účastníků s omezenou způsobilostí k právním úkonům je v rozporu s ústavním pořádkem ČR

30. června 2011

Na návrh Nejvyššího správního soudu rozhodl Ústavní soud o tom, že osoby s omezenou způsobilostí k právním úkonům nemají být zbytečně omezovány ve správním řízení.Dosavadní právní úprava, která se vztahuje na správní soudnictví, znemožňovala osobám s omezenou způsobilostí samostatně jednat před soudem.

Zpracovali jsme tři analýzy k transformaci ústavů

16. května 2011

Liga lidských práv vypracovala v rámci zakázky Ministerstva práce a sociálních věcí tři právní analýzy související s probíhající transformací sociálních služeb.

Zuzana Durajová: 25 000 Čechů nemůže volit. Přichází změna?

29. července 2010

Letošní rok je mnohými označován za supervolební rok. Široká mediální pozornost byla věnovaná nejen parlamentním volbám v Česku, ale také volbám ve Velké Británii a u našich jižních sousedů – v Maďarsku a na Slovensku, kde volby také přinesly překvapivé výsledky.

Slovensko ratifikovalo Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením i s Opčním protokolem

4. června 2010

Slovensko minulý týden ratifikovalo nejvýznamnější mezinárodní instrument chránící práva lidí s postižením. Stalo se tak osmdesátou sedmou zemí ve světě, které projevili svůj zájem být Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením vázány.