práva žen označené štítkem "práva žen"

Výsledek odvolání v případě protiprávní sterilizace

18. ledna 2007

Vrchní soud v Olomouci dne 17. 1. 2007 potvrdil rozsudek Krajského soudu v Ostravě ve věci protiprávní sterilizace paní Heleny Ferenčíkové. Vítkovická nemocnice a. s. se jí musí omluvit za to, že v říjnu 2001 jí během porodu císařským řezem provedla sterilizaci bez jejího řádného a informovaného souhlasu.

Všude dobře doma…..aneb Týden proti násilí na ženách

15. listopadu 2005

V pondělí 21. listopadu začíná týdenní soubor akcí „Všude dobře, doma… aneb Týden proti násilí na ženách“ (21. – 25. listopad), který společně připravila skupina brněnských neziskových organizací zabývajících se ženskými právy, násilím na ženách a zvláště problematikou domácího násilí – NESEHNUTÍ Brno, Liga lidských práv, o. s. Magdalenium a Amnesty International Brno. Program tvoří akce pro širokou veřejnost (filmové projekce a besedy, výstava dětských obrázků, debatní večer, pouliční informační stánek a divadlo), které mají přispět ke zvýšení informovanosti o problému násilí na ženách, možnostech obrany, a přispět tak ke snížení míry tolerance ve společnosti vůči různým projevům tohoto jevu.

„Ženu ani květinou…aneb týden proti násilí na ženách“

26. listopadu 2004

Dnešní tiskovou konferencí k Mezinárodnímu dni proti násilí na ženách odstartoval program „Ženu ani květinou… aneb týden proti násilí na ženách“, který společně připravilo pět brněnských neziskových organizací zabývajících se ženskými právy, násilím na ženách a zvláště problematikou domácího násilí – NESEHNUTÍ Brno, Liga lidských práv – program Poradna pro ženy v tísni, o. s. Magdalenium, Gender centrum FSS MU a Amnesty International Brno.

Mezinárodní den proti násilí na ženách

26. listopadu 2003

Dnešním dnem vrcholí mediální kampaň neziskových organizací proti domácímu násilí. Nesehnutí spolu s Poradnou pro ženy v tísni (LLP) a Magdaleniem připravili informační happening o domácím násilí.

Celostátní kampaň proti domácímu násilí

15. října 2003

Poradna pro ženy v tísni a dalších 10 neziskových organizací z celé ČR se připojilo k celostátní kampani proti domácímu násilí. 14. 10. 2003 proběhla v Brně tisková konference, kde jsme prezentovaly cíle kampaně.