Publikace označené štítkem "stížnost"

Stížnosti pacientů a správní řád

Vyřizování stížností pacientů nespokojených s poskytovanou zdravotnickou péčí není neobvyklým jevem, z pohledu práva ale není jednoduchou záležitostí. Neexistence právního předpisu, který by jednotně proces podání a vyřizování stížností upravoval přispívá k nejistotě krajských úřadů, jak v postupovat a kterým právním předpisem se řidit. Autorka článku analyzuje čtvrtou část správního řádu, kterou by měly krajské úřady aplikovat při vyřizování stížností a přináší odpovědi […]