Publikace k tématu "Férová nemocnice"

Pouze pacient dostatečně informovaný o zdravotním stavu a svých právech může být lékařům partnerem. Srozumitelně zodpovídáme právní dotazy a díky výuce na vysokých školách zvyšujeme také právní povědomí lékařů. Zasazujeme se o svobodu volby ve zdravotnictví – chceme, aby zdravotníci respektovali individuální rozhodnutí a svobodnou volbu v oblasti očkování či porodnictví.

 

 

 

 

Jak to děláme:

  • Zastupujeme strategické případy před českými i mezinárodními soudy.
  • Poskytujeme poradenství pacientům na stránkách Férová nemocnice.
  • Publikujeme manuály pro veřejnost, odborné analýzy a systémová doporučení.
  • Vzděláváme pomocí seminářů a právních klinik studenty, zdravotníky i veřejnost.
  • Připomínkujeme zákony, které se týkají práv pacientů a rodiček.

 

> bezplatnou poradnu pro pacienty najdete na webu Férové nemocnice

 

Projekty:

Nedobrovolná hospitalizace psychiatrických pacientů v ČR

Publikace se podrobně zabývá právní úpravou ohledně postupu při převzetí a dalším držení pacienta bez jeho souhlasu v psychiatrickém zařízení, z pohledu současné právní úpravy, judikatury Evropského soudu pro lidská práva, mezinárodního práva a doporučení mezinárodních orgánů. Analýza také obsahuje několik doporučení pro vládní rezorty, či další osoby k zajištění efektivní ochrany pacientů před neodůvodněnými zásahy do jejich práva na osobní svobodu, či jiných […]

Download [PDF, 6.94 MB]

Zápis z 3. jednání komise pro problematiku očkování

Download [PDF, 589.74 KB]

Návrhy LLP adresované členům komise pro problematiku očkování

Download [PDF, 84.65 KB]

Připomínky k zápisu z II. komise pro problematiku očkování

Download [PDF, 98.97 KB]

Pozměňovací návrh LLP a Rozalioa k zákonu o ochraně veřejného zdraví

Novela zákona o ochraně veřejného zdraví byla schválena Poslaneckou sněmovnou a před pár dny postoupena Senátu. I když se podařilo odstranit hrozbu očkování proti vůli rodičů, represe vůči školkám a táborům zůstaly v zákoně zachovány. Rovněž poslanci nepřijali odpovědnost státu za nežádoucí účinky očkování. Oslovte nyní senátora/senátorku z Vašeho regionu, sjednejte si s  schůzku a požádejte ho/ji, aby podpořil/a naše pozměňovací návrhy […]

Download [PDF, 134.08 KB]