Uzavřené případy

Nelidské a ponižující zacházení musel snášet pacient na psychiatrii

Prosinec 2013

Když se Lukáš B. omylem předávkoval léky a dezorientovaný se pohyboval po ulicích, doufal, že převoz do nemocnice jeho stav zlepší. Místo toho musel trpět ponižující zacházení a nedobrovolné držení na psychiatrii mu doživotně poškodilo zdraví. Pochybení léčebny i státu uznal Evropský soud pro lidská práva, který odsoudil stav českých psychiatrických zařízení.

Policisté zavřeli muže do cely, kde ho spoutali a zbili

Červenec 2013

Muže vracejícího se z baru v nočních hodinách domů zastavila hlídka městské policie a odvezla jej na policejní stanici. Tam si jej převzali policisté, kteří jej zavřeli do cely, kde musel snášet jejich násilné jednání. Právníci Ligy se případem zabývali nejen kvůli hrubému a protizákonnému jednání policie, ale i proto, že Inspekce policie odmítla případ řádně vyšetřit.

Za vyoperování zdravého orgánu proti vůli pacientky zaplatí lékař 300 tisíc korun

Leden 2013

Paní A. podstoupila v roce 2006 operaci dělohy. Před zákrokem sdělila lékařům, že si přeje, aby jí byly zachovány vaječníky, které podle dosavadních vyšetření byly zdravé. I přesto se operatér rozhodl je preventivně odstranit.

Muže neoprávněně zbavili způsobilosti a proti jeho vůli ho drželi na psychiatrii

Listopad 2012

Milana S. zbavil soud dvakrát způsobilosti k právním úkonům na základě chybného znaleckého posudku a zcela bez jeho vědomí. Nedobrovolná hospitalizace mu navíc doživotně poškodila zdraví. Spravedlnosti se domohl až u Evropského soudu pro lidská práva, který mu přiznal odškodnění za porušení jeho práv a osobní svobody.

Gynekologovi, který znásilnil pacientku, soud zakázal vykonávat lékařskou praxi

Únor 2012

Lékař znásilnil svou pacientku při gynekologickém vyšetření. Dívka požádala o pomoc právníky Ligy, kteří případ řešili soudní cestou. Gynekolog byl za znásilnění pravomocně odsouzen k zákazu výkonu lékařské praxe na dobu tří let a k podmíněnému trestu ve zkušební době v délce tří let.