Uzavřené případy

Lékaři sterilizovali ženu při porodu. Vláda ji odškodnila

Říjen 2011

Právníci Ligy zastupovali před soudem ženu, kterou lékaři sterilizovali při porodu, aniž by s tím souhlasila. Na základě argumentů a důkazů soud rozhodl, že nemocnice porušila zákon, a nařídil jí, aby se traumatizované ženě omluvila.

Soud rodičům odebral děti kvůli špatné sociální situaci. To je příklad špatné praxe, tvrdí právníci Ligy

Září 2011

Počátkem července 2010 Ligu kontaktovala sociální pracovnice organizace SOZE, že její klientce byly odebrány děti na základě předběžného opatření. To bylo nařízeno z důvodu špatné bytové a sociální situace rodičů nezletilých. Orgán sociálně-právní ochrany dětí byl zároveň toho názoru, že matka není schopna zajistit řádnou péči o děti. Jednalo se o čtyřletého syna a jeho polorodou sestru, kterém bylo v té době […]

Soud vrátil dcery zpět k „polepšeným“ rodičům. Ústavní výchova má být až posledním krokem

Srpen 2011

V srpnu 2010 se Liga dozvěděla o případu dvou sester, které byly již dva roky umístěny v dětském domově na základě předběžného opatření. Mezitím se rodiče nezletilých odvolali proti rozsudku, který nařizoval ústavní výchovu sester a který matku současně zbavil rodičovské zodpovědnosti k nezletilým. Právníci Ligy zastupovali rodiče děvčat před soudem, který se v té době chystal potvrdit pobyt sester v ústavní […]

Žena téměř v narkóze souhlasila se sterilizací, lékaři se museli omluvit

Červen 2011

Krátce předtím, než žena upadla do narkózy, ji lékaři donutili podepsat souhlas se sterilizací. Právníci Ligy se případu ujali a na základě jejich argumentů soud rozhodl, že jednání lékařů bylo protiprávní a že se lékař musí poškozené omluvit.

Chlapec ochrnutý po očkování by měl být odškodněn. Stát ale nechce nést odpovědnost

Červen 2011

Případem chlapce, který ochrnul po několikanásobném očkování hexavakcínou a Prevenarem, se právníci Ligy zabývali z důvodu, že v České republice stát na rozdíl od mnoha jiných západních států nenese odpovědnost za nežádoucí účinky očkování, které však svým občanům nařizuje. Takový stav soudy jiných zemí prohlásily za protiústavní.