Publikace k tématu "Férová policie"

Již od vzniku Ligy lidských práv prosazujeme vznik nezávislého kontrolního orgánu, jenž by prošetřoval stížnosti a trestní oznámení na práci policistů a strážníků. Řešíme případy policejního násilí a zneužívání pravomocí, k jejichž řádnému vyšetření policii často chybí vůle. Ve strategických případech bojujeme proti porušování práva na shromažďování a svobody projevu.

 

 

 

 

Jak to děláme:

  • Zastupujeme strategické případy před českými i mezinárodními soudy.
  • Připomínkujeme zákony, které se týkají pravomocí policistů a jejich kontroly.
  • Vzděláváme studenty a veřejnost na seminářích i prostřednictvím webu Férové vyšetřování.
  • Publikujeme manuály pro veřejnost, systémová doporučení a odborné analýzy.
  • Monitorujeme případy policejního násilí, porušování práv demonstrantů a zneužívání trestního řízení proti svobodě projevu.

 

> více informací najdete na webu Férové vyšetřování

 

Projekty:

Procesní práva optikou kamery

Audiovizuální nahrávání výslechů v EU. Národní zpráva za Českou republiku v rámci projektu ProCam.

Download [PDF, 775.5 KB]

Metodologie a lidská práva: jak postupovat při hodnocení dodržování lidských práv

Cílem metodologie je vytvořit návod pro komplexní hodnocení (ne)dodržování lidských práv ze strany státu, na jehož základě lze identifikovat chronické a systémové problémy v této oblasti. Metodologie představuje tři základní přístupy, jak lze objektivním a transparentním způsobem měřit dodržování lidských práv. Poznatky získané na základě jejich aplikace by měly vytvořit předpoklady pro prosazování lidských práv a s nimi souvisejících závazků státu právními […]

Download [PDF, 1.6 MB]

Generální inspekce bezpečnostních sborů – utržená ze řetězu právního státu

Tuto analýzu se systémovými doporučeními vydáváme po dvou letech fungování Generální inspekce bezpečnostních sborů. Zaměřili jsme se zejména na její personální obsazení, kontrolu její činnosti, efektivní vyšetřování špatného zacházení a obecně na její transparentnost, důvěryhodnost a preventivní funkci. Navazujeme tím na své již sedm let staré systémové doporučení Kritéria pro zřízení a činnost nezávislého orgánu pro šetření porušení zákona ze strany policistů a strážníků, […]

Download [PDF, 489.03 KB]

Stínová výroční zpráva Generální inspekce bezpečnostních sborů

Stínová výroční zpráva Generální inspekce bezpečnostních sborů

Download [PDF, 1.97 MB]

Jak si počínat v kontaktu s policistou a strážníkem

Policie mnohdy zneužívá své autority a nejedná s občany v souladu se zákonem. Pro všechny, kterým nejsou práva a povinnosti policie lhostejné, připravila Liga obsáhlý a srozumitelný manuál. Vydali jsme v roce 2010.

Download [PDF, 3.25 MB]