Tiskové zprávy k tématu "Férová škola"

Certifikát Férová škola by měl pomoci zvýšit kvalitu vzdělávání znevýhodněných dětí

4. června 2008

Praha – 4. června 2008 – Certifikát Férová škola je nástroj, kterým se Liga lidských práv snaží zlepšit podmínky v oblasti lidských práv, diskriminace a inkluzivního vzdělávání v českém základním školství. Liga jej vytvořila spolu s renomovanými odborníky v oblasti pedagogiky na základě zkušeností ze zahraničí.

Diskriminace romských dětí ve školách: jak změnit praxi po zdrcujícím rozsudku štrasburského soudu?

14. listopadu 2007

Liga lidských práv přivítala argumenty Evropského soudu pro lidská práva v rozhodnutí z 13. listopadu ve věci D.H. proti České republice. Soud ve vyčerpávajícím odůvodnění autorativně potvrdil právní i faktické argumenty, které Liga uváděla mnohokrát v minulosti české vládě.

Liga Vás zve ke Kulatému stolu s názvem Férová škola nediskriminuje

20. září 2007

Liga lidských práv pořádá sérii kulatých stolů pro ředitele základních škol v rámci zvyšování jejich právní kvalifikace. Tématem debaty bude diskriminace a základní školství.

1. červen: Mezinárodní den dětí. I romských?

1. června 2007

U příležitosti Mezinárodního dne dětí Liga lidských práv vzhledem k urgentní nutnosti navrhuje řešení celospolečenského problému faktické segregace romských dětí v základním vzdělávání. K přijetí efektivních opatření k odstranění tohoto nepřijatelného stavu naposledy Česko vyzval Výbor pro odstranění všech forem rasové diskriminace při OSN v březnu tohoto roku.

Výbor OSN proti rasismu o ČR

14. března 2007

Výbor pro odstranění rasové diskriminace při OSN včera zveřejnil závěrečná doporučení, která vyplynula z projednávání periodické zprávy České republiky o plnění svých závazků z Úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace. Výbor vládní zprávu projednával na svém zasedání 1. a 2. března v Ženevě za přítomnosti dvanáctičlenné delegace české vlády. Ve svém závěrečném doporučení vyslovil velmi závažné výtky na adresu České republiky.

Evropský soud pro lidská práva posoudí rasovou segregaci v českých školách

2. března 2005

U Evropského soudu pro lidská práva dne 1.března 2005 proběhne ústní jednání ve věci D.H. a další proti České republice. Stížnost 18 romských dětí z Ostravy je první stížnosti směřující proti systémové rasové segregaci ve školství v Evropě podané u Evropského soudu pro lidská práva. Všichni stěžovatelé byli zařazeni do zvláštních škol určených pro děti s mentálním defektem.