Tiskové zprávy k tématu "Férově k postiženým"

Neziskové organizace vyzývají Ratha: Transformujte ústavy!

14. července 2009

Praha – 14. července 2009 – Neziskové organizace hájící práva osob se zdravotním postižením předaly hejtmanovi Středočeského kraje MUDr. Davidu Rathovi otevřený dopis, ve kterém ho vyzvaly k pokračování transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením. Kraj pod vedením hejtmana Ratha totiž úspěšně započatý transformační proces před časem zastavil. Neziskové organizace se nyní obávají, že se porušování lidských práv osob se zdravotním postižením těmito kroky ještě prohloubí.

Stát musí zaplatit odškodné za nezákonnou hospitalizaci

4. května 2009

Praha – 4. května 2009 – Šest set korun za každý den nezákonné hospitalizace v psychiatrické léčebně musí podle rozhodnutí soudu zaplatit Česká republika klientce Centra advokacie duševně postižených a Ligy lidských práv. Rozhodl tak Obvodní soud pro Prahu 2. Jako odškodnění za šedesát dní nezákonné hospitalizace musí stát paní Horové vyplatit celkem třicet šest tisíc korun.

Svět si připomíná Mezinárodní den osob se zdravotním postižením

2. prosince 2008

Brno, Budapešť – 2. prosince 2008 – Každoročně 3. prosince si státy
připomínají Mezinárodní den osob se zdravotním postižením.

Stát nabídl za pochybení soudů v řízení o způsobilosti k právním úkonům odškodné přes sto tisíc korun

11. listopadu 2008

Brno, Budapešť – 11. listopadu 2008 – Ministerstvo spravedlnosti odškodní klienta Centra advokacie duševně postižených (MDAC) a Ligy lidských práv (Liga) za pochybení soudů v řízení o způsobilosti k právním úkonům. Liga se problematikou odškodňování za průtahy v soudním řízení systematicky zabývá. Řízení v případě pana Milana trvalo přes dvanáct let a Městský soud v Brně se během něj dopustil celé řady závažných pochybení. Ministerstvo spravedlnosti mu nyní nabídlo odškodnění za průtahy v řízení 106 000,- Kč a konstatovalo porušení dalších práv.

Počet osob zbavených způsobilosti k právním úkonům dramaticky roste!

18. září 2008

Brno – 18. září 2008 – Právníci Centra advokacie duševně postižených (MDAC) a Ligy lidských práv zjistili, že počet osob zbavených způsobilosti
k právním úkonům v České republice dramaticky narostl. Podle informací ministerstva vnitra se jejich počet za poslední rok zvýšil téměř o 900.
V České republice tak nyní žije více než 24 000 osob zbavených způsobilosti
k právním úkonům.

Zbavování způsobilosti lidí v novém občanském zákoníku nevyhovuje

9. září 2008

Centrum advokacie duševně postižených a Liga lidských práv využily příležitosti veřejného připomínkového řízení k návrhu nového občanského zákoníku a připravily připomínky k jeho částem týkajícím se omezení a zbavení svéprávnosti, jakož i k institutu opatrovnictví člověka.

Úmluva o právech osob se zdravotním postižením vstoupila v platnost

6. května 2008

Brno, Budapešť – 6. května 2008 – V sobotu 3. května 2008 vstoupila v platnost Úmluva o právech osob se zdravotním postižením poté, co ji 3. dubna ratifikoval dvacátý stát. Znamená to, že Úmluva samotná i její Opční protokol se staly právně závaznými.

Ústavní soud: porušení základních práv zbavením způsobilosti

10. ledna 2008

Brno, Budapešť – MDAC a Liga, 10. ledna 2008 – Ústavní soud vyhověl stížnosti paní M. a deklaroval porušení práva na soukromý a rodinný život, volebního práva a způsobilosti mít práva tím, že jí obecné soudy nenavrátily způsobilost k právním úkonům. Soud potvrdil, že u paní M. nebyly nikdy dány důvody pro úplné zbavení způsobilosti k právním úkonům a že se jedná o systémový problém.

Zdraví lidé jsou nuceni zůstávat v psychiatrických léčebnách

13. července 2007

Výbor pro zabránění mučení (CPT) působící při Radě Evropy zveřejnil svoji nejnovější zprávu z návštěvy zařízení omezujících svobodu pohybu v České republice. V dubnu a červnu 2006 navštívil Výbor mimo jiné tři psychiatrická zařízení a tři ústavy sociální péče. Za jeden z hlavních problémů české psychiatrie považuje Výbor akutní nedostatek komunitních zařízení psychiatrické péče, upozornil ale i na další slabá místa.

Odvolací soud prohlásil nedobrovolnou hospitalizaci za nezákonnou

23. ledna 2007

Nevládní organizace Centrum advokacie duševně postižených (MDAC) a Liga lidských práv vítají rozhodnutí krajského soudu ve středních Čechách, který se zastal práv „paní P.“, ženy, která byla držena v psychiatrické léčebně a nedobrovolně podrobena psychiatrické léčbě.

Česká republika legalizuje porušování lidských práv v ústavech sociální péče

11. května 2005

Senát Parlamentu České republiky dnes přijal návrh novely zákona o sociálním zabezpečení, který legalizuje používání omezujících prostředků – včetně klecových lůžek – v institucích sociální péče.

Vláda chce legalizovat klecová lůžka

10. března 2005

Výbor Poslanecké sněmovny pro sociální politiku a zdravotnictví dnes projednává novelu legalizující používání omezujících prostředků, včetně klecových lůžek. Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení (sněmovní tisk 786), se týká všech zařízení, které spadají pod rezort ministerstva práce a sociálních věcí, včetně ústavů sociální péče.