Analýzy a studie k tématu "Soudnictví a policie"

Procesní práva poškozeného a role státního zástupce

Právní analýza a návrhy systémových změn. Vydali jsme v květnu 2008.

Ochrana obětí trestných činů před druhotnou viktimizací

Legislativní ochrana obětí trestných činů před druhotnou viktimizací a práva obětí na soukromí během trestního řízení. Cílem právní analýzy je poukázat na nedostatky současné právní úpravy z pohledu oběti trestného činu a navrhnout potřebné legislativní změny. Vydali jsme v listopadu 2007.

Analýza postavení poškozeného v trestním řízení

Právní analýza se zaměřuje na slabá místa ochrany, kterou současný právní řád poskytuje obětem trestného činu. Na základě studia zahraničních právních úprav navrhuje legislativní i metodické změny, jež by postavení obětí posílily. Vydali jsme v září 2007.

Obchodování s lidmi, problematika nucené práce

Sborník z konference pořádané Ligou lidských práv a Radou Evropy v prosinci 2006 v Brně. Vydali jsme v edici Práva v souvislostech.