Aktuality

Opatrovník už nebude moct zavřít někoho do ústavu

18. února 2015

Dne 17.2. 2015 se konala tisková konference MPSV o nově připravovaném balíčku legislativních změn, které mají vyjasnit podmínky, za kterých mohou být lidé zavřeni do ústavu. Opatrovník už například nebude moct rozhodnout sám o zavření svého opatrovance do ústavu. Soud, který bude rozhodovat v detenční řízení tak získá jasná kritéria, podle kterých určí zda člověk musí zůstat v ústavu, nebo […]

Otevřený dopis předsedovi vlády Sobotkovi

10. února 2015

Liga lidských práv se přidala do koalice neziskových organizací, která odeslala otevřený dopis předsedovi vlády Bohuslavu Sobotkovi. Požadujeme v něm vynechání definice lehkého mentálního postižení z návrhu novely školského zákona. Návrh je problematický, protože jde proti smyslu reformy vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a opět se vrací k zaměřování se na diagnostiku, a to pouze jediné lékařské diagnózy, na […]

Získali jsme cenu Floccus od Nadace České spořitelny

30. ledna 2015

Získali jsme cenu Floccus v kategorii speciální cena poroty, kterou uděluje Nadace Česká spořitelna. Porota ocenila především naši dlouhodobou pomoc ohroženým skupinám (děti, senioři, lidé s mentálním a kombinovaným postižením) a přínos v oblasti lidských práv. Cenu převzala naše právnička Barbora Rittichová (na fotografii druhá zprava v zadní řadě). Děkujeme!   V Lize se právům osob s postižením věnujeme dlouhodobě. Prosazujeme například právo na […]

Ligový návrh novely školského zákona

16. ledna 2015

Poslanecká sněmovna aktuálně projednává návrh novely zákona č. 561/2004, Sb., školský zákon, která se týká nové úpravy vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Vládní návrh zákona upravuje návrh nového znění § 16 a § 16a školského zákona. Podle našeho názoru jde o problematický návrh, který postrádá principiální ukotvení v zásadách, které by plně zohledňovaly závazky České republiky vyplývající z mezinárodních […]

Liga má nové stanovy a rozšířila řady svých členů

2. prosince 2014

Liga lidských práv má od 1. prosince 2014 nové stanovy. Největší změnou je vznik poradně-kontrolního orgánu – rady, který je z velké míry nezávislý na valné hromadě členů spolku a jehož cílem je kontrola a podpora vedení organizace. Ke stejnému dni rozšířila Liga i řady členů spolu. Aktuání přehled o členech spolku, vedení Ligy i rady a nových stanovách najdete zde.

Prohlášení k zahájení řízení Evropské komise proti ČR

12. listopadu 2014

13. listopadu 2014 uběhne sedm let od chvíle, kdy Evropský soud pro lidská práva potvrdil, že v českém školství dochází k diskriminaci romských dětí. I sedm let po rozsudku dochází v České republice nadále k porušování jejich práva na vzdělání a diskriminaci. Kvůli neřešení nezákonného stavu zahájila Evropská komise vůči České republice 25. září 2014 řízení pro porušení povinnosti, které může skončit sankcemi. V […]

V naplňování Úmluvy o právech osob s postižením by si Česká Republika mohla vést lépe

12. září 2014

Liga lidských práv ve spolupráci českou Národní radou osob se zdravotním postižením a mezinárodní lidskoprávní organizací Mental Disability Advocacy Center podala stínovou zprávu k Výboru OSN pro práva osob s postižením, která poukazuje na konkrétní oblasti, ve kterých je v České Republice naplňování Úmluvy problémem. Upozornili jsme například na nadměrné umisťování dětí s postižením do ústavů a nepřístupnost veřejné dopravy a dalších […]

Ochrana práv osob s postižením u sociálních služeb nefunguje

12. srpna 2014

Liga lidských práv zjistila, že nová ochrana práv klientů umístěných do zařízení sociálních služeb, nebo v nich již pobývající bez jejich souhlasu zatím moc nefunguje. Důvodem může být jak nejasnost právní úpravy, tak i nízká informovanost poskytovatelů sociálních služeb i opatrovníků o novém právním nástroji – soudním přezkumu situace klienta. Proto jsme připravili nový seminář o této problematice Stříbrná klec […]

Liga sbírá příběhy bývalých pacientů psychiatrických léčeben

3. července 2014

Zažili jste špatné zacházení při pobytu v psychiatrické léčebně? Zažili jste síťová či klecová lůžka, přivazování k posteli, zavírání na samotku, nebo nadměrnou medikaci? Ozvěte se nám, potřebujeme vaše příběhy, abychom mohli do budoucna zabránit nelidskému zacházení v psychiatrických nemocnicích. V pondělí 30. 6. vydala Liga lidských zpráv ve spolupráci s Centrem advokacie duševně postižených zprávu Klecová lůžka a používání omezovacích prostředků v českých psychiatrických zařízeních, […]

Seminář mediálního práva pro studenty žurnalistiky

9. června 2014

Ve čtvrtek 12. června 2014 pořádáme na brněnské Fakultě sociálních studií seminář na téma: Svobodný přístup k informacím a ochrana osobních údajů pro žurnalisty Interaktivní workshop povede David Zahumenský, advokát a bývalý předseda Ligy lidských práv. Účastníci si na praktických příkladech vyzkoušejí možnosti svobodného přístupu k informacím a otázky ochrany osobních údajů v praxi. Lektor čerpá ze svých zkušeností právníka i působení v nevládní […]

Lobovali jsme u OSN v Ženevě za práva dětí

20. května 2014

Tři naši právníci se vydali 9. května do Ženevy na zasedání výboru pro hospodářská, sociální a kulturní práva OSN, aby přesvědčili mezinárodní experty o důležitosti apelu na českou vládu v oblasti dodržování lidských práv. Už před časem vydala Liga stínovou zprávu o stavu lidských práv v České republice, kterou jsme předložili právě OSN. V tomto dokumentu jsme kritizovali především umisťování znevýhodněných dětí do speciálních škol, porušování […]

Prohlášení k budoucnosti Evropského soudu pro lidská práva

4. dubna 2014

Ve dnech 7. – 8. dubna se v norském Oslu potkají akademičtí pracovníci, zaměstnanci Rady Evropy, zástupce států a evropské nevládní organizace, aby diskutovali na konferenci věnované budoucnosti Evropského soudu pro lidská práva. Při této příležitosti se Liga připojila k prohlášení nevládních organizací z východní a střední Evropy, ve kterém vyslovují obavy o další fungování ESLP. Vyzýváme účastníky konference, aby se nečinili kroky, […]

Dvě zprávy k výboru OSN pro hospodářská, sociální a kulturní práva

18. března 2014

Podali jsme alternativní zprávu k Výboru OSN pro hospodářská, sociální a kulturní práva. Tento Výbor bude na přelomu dubna a května projednávat druhou pravidelnou zprávu České republiky o naplňování Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech. Výstupem pak budou doporučení Výboru České republice.  My jsme se v alternativní zprávě soustředili především na práva dětí mladších 15 let v trestním řízení a zdravotnictví (očkování, domácí […]

The European Roma Rights Centre and League of Human Rights invite applications for a gender research fellowship

13. března 2014

The European Roma Rights Centre (ERRC) and the League of Human Rights invite applications for the position of the Gender Research Fellow. In 2014, the Gender Fellowship focuses on the particular issue of involuntary sterilisation of Romani women and women with disabilities in the Czech Republic. We are looking for researchers and activists with robust experience in conducting gender-specific, collaborative and […]

Podali jsme vůbec poprvé amicus curiae k Evropskému soudu pro lidská práva

19. února 2014

Amicus curiae (v překladu doslova přítel soudu) je institut právního systému, který označuje osobu, která není stranou sporu, ale dobrovolně nabídne soudu informaci o svém právním nebo jiném pohledu na projednávaný případ. Rozhodnutí, zda přijmout takovou informaci, leží na úvaze soudu. Liga lidských práv se v rámci svého programu Férové dětství věnuje i právům dětí v trestněprávních řízeních – především jejich postavení při zadržení […]

Očkování proti svědomí rodičů míří k Ústavnímu soudu

13. února 2014

Nejvyšší správní soud (NSS) rozhodl, že negativní názor na očkování a obava z možných rizik nevyvazuje rodiče z povinnosti umožnit povinné očkování svých dětí. Rodiče, která u soudu zastupuje LIga lidských práv budou proto podávat ústavní stížnost. NSS nyní připustil, že povinné očkování, stejně jako velká část lékařských zákroků, může za jistých okolností vést ke způsobení závažné újmy. „Úkolem […]

To nejdůležitější ze senátního kulatého stolu o GIBS

3. února 2014

V tomto článku naleznete výtah toho nejdůležitějšího, co zaznělo na senátním kulatém stole o (ne)vyšetřování trestných činů policistů, který pořádal 9.12. 2013 Ústavně-právní výbor Senátu ČR ve spolupráci s Ligou lidských práv. LLP vydala své připomínky k fungování Generální inspekce bezpečnostních sborů ve Stínové výroční zprávě Generální inspekce bezpečnostních sborů. Na webových stránkách Senátu je k dispozici psaný záznam kulatého stolu.   […]

Vize férového porodnictví

22. ledna 2014

V polovině ledna iniciovala Liga lidských práv setkání právních expertů a společně vytvořili vizi, jak by mělo vypadat porodnictví, pokud budou respektována základní lidská práva a skutečné potřeby žen a dětí. Dospěli k tomu, že ideální stav by měl mj. zajišťovat dostupnost informací a možnost volby péče, nediskriminační úhradu péče pojišťovnami, profesionální zdravotníky a jasnou a předvídatelnou právní úpravu. Volba a dostupnost péče – ženy […]

Stát odškodnil oběť policejního násilí

3. ledna 2014

Přinášíme první a zároveň pozitivní zprávu v tomto roce. Náš klient, s kterým policisté nelidsky zacházeli na policejní cele, dostal od státu zadostiučinění ve výši požadovaných 100.000 Kč a přes 5.000 Kč za utrpěnou škodu na zdraví. Muž uspěl se svou stížností na policejní brutalitu a následné nevyšetření jeho trestního oznámení u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku, který poprvé odsoudil Českou republiku […]

Následujeme principy svobody v práci

31. prosince 2013

Do roku 2014 startujeme s novou organizační strukturou, která podle nás lépe odráží naši vizi svobodné, spravedlivé a angažované společnosti. Rozhodnutí dlouholetého předsedy Ligy Davida Zahumenského odejít z čela organizace byl pro nás impulz k novému nastavení prostředí pro naši práci. Po celoročních debatách jsme se společně rozhodli šířeji uplatňovat „svobody v práci“ a dosavadní více hierarchizovanou strukturu vedení představovanou předsedou a oblastními řediteli […]