Videa k tématu "Práva dětí"

V oblasti ochrany práv dětí se snažíme zajistit, aby všechny děti vyrůstaly v rodině a nikoli v ústavu a aby všechny děti měly rovný přístup ke vzdělání. Podporujeme rušení kojeneckých ústavů a dětských domovů. Prosazujeme inkluzivní vzdělávání.

Procházet životem jako ostatní

ROZHOVOR: Miroslav Panský zná úroveň integrace zdravotně postižených do vzdělávání v naší zemi na vlastní kůži. Zažil normální školní docházku na základní školu a může ji srovnat se speciální střední školou. Dnes studuje pedagogiku a navzdory mozkové obrně chce být učitelem. Navzdory, nebo možná právě proto – Mirek chce totiž lidem ukázat, že handicapovaní mohou procházet životem stejně […]

Jak funguje férová škola v Lačnově

Reportáž z jedné z prvních škol oceněných Certifikátem Férová škola – Základní škola Lačnov. Podívejte se, jak také může fungovat základní škola, pokud se najde vůle v jejím vedení.

Reportáž z konference „Working Seminar on Sharing Good Practices in Ethnical Data Collection“

Krátká reportáž z mezinárodní konference věnované možnostem sběru statistických dat etnického charakteru, která se konala 5. října 2010 na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v Praze. Konferenci a workshop organizovala Liga lidských práv pod záštitou Dekády romské inkluze 2005-2015 a za podpory Open Society Fund Praha a vlády České republiky.

Slavnostní udílení Certifikátu Férová škola

Krátká reportáž představuje školy, které získaly Certifikát Férová škola v roce 2010. Zároveň se dozvíte, co to Certifikát je a proč jej Liga lidských práv v rámci projektu Férová škola udílí.

Inkluzivní vzdělávání není sci-fi

Krátké informační video, které vysvětluje základní principy inkluzivního vzdělávání a jeho perspektivy v České republice. Připraveno Ligou lidských práv v rámci projektu Férová škola.