Případy k tématu "Práva dětí"

V oblasti ochrany práv dětí se snažíme zajistit, aby všechny děti vyrůstaly v rodině a nikoli v ústavu a aby všechny děti měly rovný přístup ke vzdělání. Podporujeme rušení kojeneckých ústavů a dětských domovů. Prosazujeme inkluzivní vzdělávání.

Soud vrátil dcery zpět k „polepšeným“ rodičům. Ústavní výchova má být až posledním krokem

Srpen 2011

V srpnu 2010 se Liga dozvěděla o případu dvou sester, které byly již dva roky umístěny v dětském domově na základě předběžného opatření. Mezitím se rodiče nezletilých odvolali proti rozsudku, který nařizoval ústavní výchovu sester a který matku současně zbavil rodičovské zodpovědnosti k nezletilým. Právníci Ligy zastupovali rodiče děvčat před soudem, který se v té době chystal potvrdit pobyt sester v ústavní […]

Chlapec nesměl do školky kvůli nekompletnímu očkování

Červenec 2010

Chlapce v předškolním věku, kterého nechali rodiče po pečlivém uvážení očkovat jen částečně, kvůli tomu odmítly přijmout dvě mateřské školy. Liga lidských práv v tom spatřuje diskriminaci.

Ředitel mateřské školy vyřadil dítě kvůli jeho nekompletnímu očkování

Červen 2010

Po pečlivém uvážení se rodiče předškoláka rozhodli syna neočkovat v kompletní požadované úrovni. Za to bylo dítě vyloučeno z mateřské školy. Případem, který se dostal před Nejvyšší správní soud, se zabývají právníci Ligy.

Soud potvrdil, že rodičům, kteří odloží očkování svého dítěte, nebude hrozit trest

Leden 2010

Právníci Ligy se zabývají případem rodičů, kteří se rozhodli odložit očkování svého dítěte na jeho pozdější věk a kteří byli obviněni za nesplnění očkovací povinnosti.Verdikt Nejvyššího správního soudu z července 2010, kterého Liga dosáhla v jiném svém případu, však napomohl rozhodnutí, že očkování stanoví pouhá vyhláška a nikoliv zákon, což nestačí k tomu, aby rodiče mohli být za nesplnění očkování […]

Lize se podařilo na skrytou kameru zachytit případ diskriminace žáků kvůli etnicitě

Leden 2008

Základní škola v Brně podmínečně přijala do první třídy žáka romského původu a nepodmínečně žákyni neromského původu. Lize lidských práv se tuto skutečnost a průběh zápisu podařilo zachytit na skrytou kameru. Snímky dokazující nerovnost zacházení kvůli etnicitě pak odvysílala Česká televize.