Případy k tématu "Zdravotnictví"

V oblasti ochrany práv lidí s postižením zabraňujeme zbavování a omezování způsobilosti těchto lidí k právním úkonům. Snažíme se, aby lidé s postižením mohli vést plnohodnotný život bez výjimky. Snažíme se také zvýšit povědomí pacientů a lékařů o jejich právech. Podporujeme právo svobodné volby a individuálního rozhodování.

Muže neoprávněně zbavili způsobilosti a proti jeho vůli ho drželi na psychiatrii

Listopad 2012

Milana S. zbavil soud dvakrát způsobilosti k právním úkonům na základě chybného znaleckého posudku a zcela bez jeho vědomí. Nedobrovolná hospitalizace mu navíc doživotně poškodila zdraví. Spravedlnosti se domohl až u Evropského soudu pro lidská práva, který mu přiznal odškodnění za porušení jeho práv a osobní svobody.

Gynekologovi, který znásilnil pacientku, soud zakázal vykonávat lékařskou praxi

Únor 2012

Lékař znásilnil svou pacientku při gynekologickém vyšetření. Dívka požádala o pomoc právníky Ligy, kteří případ řešili soudní cestou. Gynekolog byl za znásilnění pravomocně odsouzen k zákazu výkonu lékařské praxe na dobu tří let a k podmíněnému trestu ve zkušební době v délce tří let.

Lékaři sterilizovali ženu při porodu. Vláda ji odškodnila

Říjen 2011

Právníci Ligy zastupovali před soudem ženu, kterou lékaři sterilizovali při porodu, aniž by s tím souhlasila. Na základě argumentů a důkazů soud rozhodl, že nemocnice porušila zákon, a nařídil jí, aby se traumatizované ženě omluvila.

Žena téměř v narkóze souhlasila se sterilizací, lékaři se museli omluvit

Červen 2011

Krátce předtím, než žena upadla do narkózy, ji lékaři donutili podepsat souhlas se sterilizací. Právníci Ligy se případu ujali a na základě jejich argumentů soud rozhodl, že jednání lékařů bylo protiprávní a že se lékař musí poškozené omluvit.

Chlapec ochrnutý po očkování by měl být odškodněn. Stát ale nechce nést odpovědnost

Červen 2011

Případem chlapce, který ochrnul po několikanásobném očkování hexavakcínou a Prevenarem, se právníci Ligy zabývali z důvodu, že v České republice stát na rozdíl od mnoha jiných západních států nenese odpovědnost za nežádoucí účinky očkování, které však svým občanům nařizuje. Takový stav soudy jiných zemí prohlásily za protiústavní.