Případy k tématu "Zdravotnictví"

V oblasti ochrany práv lidí s postižením zabraňujeme zbavování a omezování způsobilosti těchto lidí k právním úkonům. Snažíme se, aby lidé s postižením mohli vést plnohodnotný život bez výjimky. Snažíme se také zvýšit povědomí pacientů a lékařů o jejich právech. Podporujeme právo svobodné volby a individuálního rozhodování.

Hudebník byl nezákonně hospitalizován v léčebně za to, že omylem snědl více léků

Leden 2008

Muže, který byl omámen léky, lékaři připoutali k lůžku záchytné stanice, čímž mu způsobili zranění omezující vykonávat jeho profesi. Proti své vůli byl hospitalizován také v psychiatrické léčebně. Právníci Ligy začali případ řešit soudní cestou.

Rodiče chlapce s nádorem se postavili proti lékařům, soud jejich rozhodnutí respektoval

Září 2007

Právníci Ligy se zabývali případem osmiletého chlapce se zhoubným nádorem, kterého přestali lékaři léčit. Radioterapie, která měla následovat po několika měsících, však mohla chlapci vážně poškodit zdraví. Právníci Ligy vypracovali odborné stanovisko, které pomohlo rodičům v argumentaci před soudem.

Žena nechala svého druha nezákonně zavřít na psychiatrii, soud ho zbavil práv

Leden 2007

Muž se proti své vůli ocitl na psychiatrii, kde byl hospitalizován a léčen násilnými prostředky. Soud ho bez jeho vědomí zbavil způsobilosti k právním úkonům. Liga se ujala právního zastoupení poškozeného. Po dvou letech vrátil krajský soud muži způsobilost v plném rozsahu.

Úřady zbavily práv muže, aby je nemohl obtěžovat stížnostmi

Leden 2007

Důchodce si stěžoval na domov, v němž bydlel. Soud rozhodl, že takový člověk by neměl mít právo „obtěžovat“ úřady svými stížnostmi a zbavil ho způsobilosti k právním úkonům. To však podle právníků Ligy nebyl dostatečný důvod pro omezení člověka na životě. Tento fakt nakonec potvrdil i Ústavní soud.

Pacienti již mohou nahlížet do své zdravotnické dokumentace

Leden 2006

Pacientka psychiatrické léčebny požadovala zpřístupnění informací ve své zdravotnické dokumentaci. Léčebna žádost zamítla. Na základě argumentace právníků Ligy soudy rozhodly ve prospěch pacientky. Parlament České republiky díky tomu novelizoval zákon o přístupu k informacím ve zdravotnické dokumentaci pro každého pacienta.